Как подать исковое заявление в суд о взыскании алиментов на ребенка

Отец (мать) Вашего ребенка не участвует в его содержании и не помогает Вам нести материальные затраты? В таком случае на помощь может прийти взыскание алиментов в судебном порядке.

 

Из вышеуказанного следует, что для взыскания алиментов, необходимо обратиться в суд. Но, прежде чем это сделать, необходимо собрать комплект документов, а именно:

Подсудность, по такого рода делам, альтернативная.

Важный момент – судебный сбор за подачу иска о взыскании алиментов не платится!

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 30 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Ниже приведен ориентировочный образец искового заявления для взыскания алиментов. Однако, в любом случае, рекомендуем обратиться за помощью к адвокату для составления грамотного иска с учетом Вашей жизненной ситуации и всех важных обстоятельств дела.

ОБРАЗЕЦ

До __________________районного суду м. ____________

(вказати точне найменування суду до якого подається позов)

 

Позивач:

___________________________________ (вказати П.І.Б)

Адреса реєстрації місця проживання:

___________________________________(вказати адресу як в паспорті)

Номер засобів звязку:

_________________________________(вказати телефон за бажанням)

 

Відповідач:

___________________________________(вказати П.І.Б)

Адреса реєстрації місця проживання:

___________________________________(вказати адресу як в паспорті)

Номер засобів звязку:

__________________________________(вказати телефон за бажанням)

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів на дитину

З ________________ року по _______________ року Позивач — _______________ (вказати П.І.Б.)  перебував (ла) у шлюбі з Відповідачем — ______________ (вказати П.І.Б.). Від цього шлюбу сторони мають неповнолітню дитину – ______________________ (вказати П.І.Б., число, місяць та рік народження), яка перебуває на повному утриманні Позивача. Інших дітей сторони не мають. Фактичні шлюбні відносини між сторонами припиненні. Спільне господарство не ведеться. З ____________ року (вказати орієнтовно дату) Відповідач ухиляється від обов’язку утримувати дитину, матеріальної допомоги не надає. Скрутне матеріальне становище Позивача не дозволяє в повній мірі задовольняти потреби дитини.

Відповідно до абзацу 1 п. 17 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 року, за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Відповідно до ст. 181 СК України кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі. Відповідно до ч. 1 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справах про стягнення аліментів в межах суми платежу за один місяць.

Враховуючи матеріальний стан Позивача, потреби та стан здоров’я дитини, цілком обґрунтованим є право Позивача на отримання з Відповідача аліментів на утримання дитини.

Виходячи з обставин справи, Позивач вважає за необхідне стягнути з Відповідача аліменти на утримання неповнолітньої дитини в розмірі __________________ (вказати тверду грошову суму або частку від доходу) щомісячно.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»:

«1. Від сплати судового збору звільняються:

3) позивачі — за подання позовів про стягнення аліментів;»

Таким чином, при пред’явленні позовної вимоги щодо стягнення аліментів Позивач звільняється від сплати судового збору.

Враховуючи вищевикладене та керуючись, ст. ст. 180-185, 191 СК України, ст. ст. 3, 1510,11, 88, 118, 119, 174, 209, 212, 214-216, 367 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
  2. Стягнути з Відповідача – ______________________ (вказати П.І.Б., дату народження, ідентифікаційний номер, адресу реєстрації місця проживання, місце роботи, паспортні дані) на користь Позивача – _______________________ (вказати П.І.Б., дату народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, адресу реєстрації місця проживання) аліменти на утримання неповнолітньої дитини –______________ (вказати П.І.Б. та дату народження) в розмірі __________________ (вказати тверду грошову суму або частку від доходу) щомісячно, з врахуванням індексації відповідно законодавства, починаючи з дня пред’явлення позову і до досягнення повноліття.

Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення аліментів в межах суми платежу за один місяць.

  1. Витрати зі сплати судового збору покласти на Відповідача.

 

Додаток:

— копія Свідоцтва про народження дитини;

— копія Паспорту Відповідача;

— копія Ідентифікаційного номеру Відповідача;

— інші докази на підтвердження змісту позовної заяви;

— копія Позовної заяви з додатками для Відповідача.

 

«___» __________ 20___ р.                                                                                                                _____________ / ______________ /

 

Любая проблема имеет свое решение!
звоните адвокату:
+38 (098) 150-44-47

Или пишите:
peychev.lawyer@gmail.com

Рекомендуем похожие статьи:
С какого момента ты состоишь в гражданском браке?
Дети в гражданском браке, воспитание и взыскание алиментов
Как разделить квартиру, машину купленную в гражданском браке?
Как взыскать алименты в фиксированной сумме?

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить