Образец искового заявления о расторжении брака

Основанием для расторжения брака в судебном порядке является, то, что последующее совместное проживание и сохранение брака будет противоречить интересам мужа или жены, а также интересам детей – ст. 112 Семейного кодекса Украины. Наиболее распространенный перечень причин для расторжения брака приведен ниже в образце искового заявления.

При предъявлении иска о расторжении брака, существует возможность выбрать суд, в который обращаться с иском (альтернативная территориальная подсудность). Так, ст. 110 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает право истца обратиться в суд по своему месту жительства (в случае, если на его содержании находятся малолетние/несовершеннолетние дети, либо он по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не может приехать в суд по месту жительства ответчика). Также, по обоюдному согласию супругов дело о расторжении брака может быть рассмотрено судом по месту жительства любого из них.

 

 

До __________________районного суду м. ____________

(вказати точне найменування суду до якого подається позов)

 

Позивач:

___________________________________ (вказати П.І.Б)

Адреса реєстрації місця проживання:

___________________________________(вказати адресу як в паспорті)

Номер засобів звязку:

_________________________________(вказати телефон за бажанням)

 

Відповідач:

___________________________________(вказати П.І.Б)

Адреса реєстрації місця проживання:

___________________________________(вказати адресу як в паспорті)

Номер засобів звязку:

__________________________________(вказати телефон за бажанням)

 

Позовна заява

про розірвання шлюбу

___________________ року (вказати число, місяць, рік) я, _____________________, уклав (ла) шлюб з ___________________________ (далі – Відповідач), який було зареєстровано __________________ (вказати повне найменування органу реєстрації), актовий запис № _____. (міститься у свідоцтві про шлюб)

Від цього шлюбу у нас є неповнолітня дитина – _____________________ (вказати П.І.Б), ___________________ року народження (вказати число, місяць, рік), який проживає разом зі мною та перебуває на моєму повному утриманні. Інших дітей у нас немає.

Фактичні шлюбні відносини між нами припиненні та на сьогоднішній день не підтримуються. Спільне господарство не ведеться. Проживаємо з Відповідачем окремо. Спільне життя з Відповідачем не склалося через непорозуміння, відсутність спільних поглядів на життя та сім’ю, ведення спільного господарства, побуту та виховання дитини. Спільне проживання та збереження шлюбу неможливі. Враховуючи тривалість припинення шлюбних відносин, примирення між мною і Відповідачем також є неможливим.

Спору відносно майна, що є спільною сумісною власністю на сьогодні не має. Спору відносно місця проживання дитини та участі в її вихованні на сьогодні також не має.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 110, 112 СК України, ст. 3, 15, 110, 118, 119 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
  2. Розірвати шлюб між мною, _______________________ (_______________ р.н.) та ______________________ (__________________ р.н.) зареєстрований _______________ року (вказати число, місяць, рік) _______________________ (вказати повне найменування органу реєстрації), актовий запис № ____.
  3. Після розірвання шлюбу повернути мені дошлюбне прізвище — «____________».

(третій пункт зазначається лише у випадку зміни дошлюбного прізвища та при бажанні повернути його після розірвання шлюбу)

 

Додаток:

  • оригінал Свідоцтва про шлюб;
  • копія Свідоцтва про народження дитини;
  • оригінал квитанції про сплату судового збору;
  • копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

 

«___» ______________ 20___ р.                                               ______________ / _____________ /

 

Любая проблема имеет свое решение!
звоните адвокату:
+38 (098) 150-44-47

Или пишите:
peychev.lawyer@gmail.com

Рекомендуем похожие статьи:
С какого момента ты состоишь в гражданском браке?
Дети в гражданском браке, воспитание и взыскание алиментов
Как разделить квартиру, машину купленную в гражданском браке?
Как взыскать алименты в фиксированной сумме?

Понравилась статья? Поделись с друзьями: